luni, 30 ianuarie 2012

Prietenul Curţii într-un caz la CEDO

ECPI a primit permisiunea din partea Curţii Europene a Drepturilor Omului sǎ intervinǎ în cauza Centrul de Resurse Juridice pentru Valentin Câmpeanu împotriva României (nr.47848/08) ca Amicus Curiae (prieten al curţii).

În memoriul trimis cǎtre CEDO, ECPI a prezentat informaţii despre stigmatizarea şi discriminarea persoanelor care trǎiesc cu HIV atunci când acceseazǎ servicii de sǎnǎtate în România. ECPI a demonstrat cǎ aspectele reclamate în cauza Câmpeanu rǎmân relevante şi astǎzi în România datoritǎ lipsei de politici şi strategii care sǎ abordeze în mod eficace încǎlcǎrile drepturilor omului în cazul persoanelor care trǎiesc cu HIV.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu